Społeczne Gimnazjum w Żarach      -      ul. 11 listopada 33,      68-200 Żary,      tel. 068-363-69-39,      e-mail: szkola@slo.zary.pl

 

 
 Obecnie gości on-line:  
 
 
  Aktualności
 
  Informacje o szkole
  Grono
  Plan lekcji
  Klasy
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
 
  Najlepsi uczniowie
  Osiągnięcia sportowe
  Osiągnięcia edukacyjne
  Osiągnięcia plastyczne
 
  Kalendarz imprez
  Obóz integracyjny
  Bal sportowca
  Dzień chłopaka
  Dzień nauczyciela
  Inauguracja roku szkolnego
  Zakończenie roku szkolnego
  Boże Narodzenie
  Święta patriotyczne
  PCK
 
  Współpraca szkoły
  Galeria
  Prace uczniów
  Liga Mistrzów
  Archiwum
   
   
   
 

statystyka

- INFORMACJE O SZKOLE -

Rok założenia – 1 września 1999

Nasze cele: wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo uczniów.

Od roku szkolnego 2001/2002 uzyskujemy jedne z najwyższych wyników egzaminu gimnazjalnego w okręgu.

Nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Od kilku lat zajmujemy bardzo wysokie miejsca w województwie pod względem liczby laureatów. W roku szkolnym 2004/2005 zajęliśmy I miejsce w województwie, kolejne lata to II miejsca.Nasza oferta to:
  • 18 uczniów w klasie
  • kilkunastoosobowe grupy językowe
  • zajęcia dydaktyczne obowiązkowe od 8.00 do 15.05
  • do wyboru trzy języki obce: j. angielski (obowiązkowy), j. niemiecki lub j. francuski
  • w ramach zajęć pozalekcyjnych dodatkowe języki obce: j. rosyjski, j. włoski, j. hiszpański
  • rozszerzony poziom nauczania języków obcych (od 8 godzin tygodniowo w klasach pierwszych do 10 godzin w klasach trzecich
  • rozszerzony program nauczania informatyki – dwie pracownie informatyczne z dostępem do Internetu, dostosowane do certyfikatu CISCO (jeden uczeń – jeden komputer)
  • różnorodne zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe i sportowe
  • zajęcia fakultatywne w klasach trzecich związane z przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
  • zajęcia wyrównawcze w klasach pierwszych
  • bezpłatne zajęcia na basenie
  • cykliczne wyjazdy do teatrów / kin i na zielone szkoły
  • bogaty kalendarz imprez szkolnych
  • zakup podręczników w szkole
  • zniżka czesnego o 25% dla rodzeństwa uczęszczającego do szkół społecznych (liceum , gimnazjum, szkoły podstawowej)
  • opieka psychologa i pedagoga szkolnego
  • możliwość kontynuacji nauki w liceum

Zasady rekrutacji:
  • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego są przyjmowani na podstawie zaświadczeń wydanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
  • Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie na podstawie ocen z pierwszego semestru klasy VI szkoły podstawowej
  • W przypadku równej ilości punktów za średnią ocen dodatkowym kryterium są osiągnięcia artystyczne i sportowe kandydatów

Zasady przyjęcia do szkoły:

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma punktów obliczona na podstawie:
- średniej ocen z l semestru kl.VI szkoły podstawowej pomnożonej przez 10;
+ wyniki sprawdzianu końcowego


PODANIE DO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Ważne terminy:
do 03.06.2016 r. – składanie podań (na drukach SG)
i wpłacenie wpisowego.

 

 


 

 
 

Copyright © www.sg.zary.pl - 2008. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.